info@webwauw.nl

078 - 2005111

Web Wauw, gevestigd aan Wouwstraat 8, 3312 TR Dordrecht, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
Web Wauw
Wouwstraat 8
3312 TR Dordrecht
078-200 5111
info@webwauw.nl


Web Wauw verwerkt uw persoonsgegevens doordat uw gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat uw deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind uw een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Kvk nummer
• Btw nummer
• Bankgegevens
• IP-adres
• Contactmomenten, waarvan elektronisch contact wordt opgeslagen
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type


Doel & Grondslag
Web Wauw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• uw te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om ons dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om goederen en diensten bij uw af te leveren
• Om de administratie te kunnen uitvoeren
• Garantieclaims te controleren en af te handelen
• Om reviews via andere kanalen te tonen
• Voor het per email op de hoogte houden van het aanbod, nieuws en acties van Web Wauw
• Web Wauw analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en
het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
• Web Wauw verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals
gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.
Web Wauw verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
• Uw toestemming
• De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op Web Wauw rustende wettelijke
verplichting.
• De gegevens zijn nodig voor Web Wauw haar gerechtvaardigd belang, of dat van een
ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”: het commercieel belang om meer
inzicht te krijgen in de gebruikers en klanten (en hun wensen)
• Om door te geven aan onze incassogematigde.
• Voor de automatische incasso.

Bewaartermijn
Web Wauw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit is afhankelijk van de garantietermijn van
onze producten en/of diensten, waarbij uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan de
termijn waarop de langst lopende garantietermijn van de geleverde producten of diensten afloopt.
Dit verschilt per soort product of dienst. Uw kan een verzoek indienen om eerder uw gegevens te
laten verwijderen uit onze systemen, maar dit kan wel impact hebben op onze mogelijkheden om
eventuele toekomstige garantieclaims te controleren en af te handelen.
Europese Economische ruimte
Web Wauw geeft geen gegevens van uw door naar buiten de Europese Economische
Ruimte (EER). Ze worden opgeslagen op servers binnen de Europese Economische Ruimte.
Samenwerking met derde partijen
Web Wauw verkoopt uw gegevens niet aan derden. Soms is het nodig om samen te werken
met andere organisaties om u de diensten te leveren die je van Web Wauw verwacht. De
gegevens worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in
onze opdracht is een bewerkersovereenkomst gesloten of zijn er goede afspraken gemaakt die
voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.


Cookies
Web Wauw gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies
die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden
opgeslagen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons
inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en
welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair
zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de
website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we
verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem
gebruikt (uw IP adres wordt geanonimiseerd).
Bij het gebruik van onze website worden de volgende cookies geplaatst:
Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische en tracking cookies welke het websitebezoek meten
Functie: Analytische en tracking cookies welke het websitebezoek meten
Bijzondere/gevoelige persoonsgegevens
De website van Web Wauw en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Web Wauw kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd
bent dat Web Wauw zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over
een minderjarige, neem dan contact Web Wauw op via info@webwauw.nl, dan
wordt deze informatie verwijderd.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Web Wauw en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Web Wauw een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die Web Wauw van uw beschikt in een
computerbestand naar uw of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. u kunt een verzoek
tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@webwauw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uw is gedaan,
vragen wij uw een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Beveiliging van persoonsgegevens
Web Wauw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als uw het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed
beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@webwauw.n

Contact

 

Web Wauw

t : 078 – 200 5111

e: info@webwauw.nl

 

Info

 

Kvk nummer  75 79 07 85 
Btw nummer  NL 001559470 B64

Iban NL 80 KNAB 0259 5967 52

Bic Knabnl2h